วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้จัดพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา | 10 ธ.ค. 2560


วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้จัดพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์ผกาภรณ์ บุสบง เป็นประธานการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ให้นักศึกษาทุกคนแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน และแนะนำมุมมองใหม่ในการทำงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จ