ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 | 24 พ.ย. 2560

เรียนอย่างไรให้ได้เกรด 4.00 | 24 พ.ย. 2559

สาธิตการใช้งาน โปรแกรม Regctech | 16 ก.ย. 2559

ประกาศผลการตัดสินโครงการเยาวชน คนทำดี ปี 2559 | 30 ส.ค. 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | 9 ส.ค. 2559

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) | 17 มิ.ย. 2559

ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ร่วมโครงการกาแฟยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | 16 มิ.ย. 2559

ซีเทค. ร่วมใจประหยัดพลังงาน | 7 มิ.ย. 2559

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ | 25 พ.ค. 2559

พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 | 24 พ.ค. 2559