กิจกรรมวิชาการ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา | 16 ธ.ค. 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้จัดพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการฝึกงานของนักศึกษา | 10 ธ.ค. 2560

อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 | 17 พ.ย. 2560

อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ร่วมในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ | 9 พ.ย. 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้จัดการประชุมระดับหัวหน้างานประจำภาคเรียนที่ 2/2560 | 9 พ.ย. 2560

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค | 22 พ.ย. 2559

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | 2 พ.ย. 2559

พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao | 1 ก.ย. 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 | 1 ก.ย. 2559

โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ | 30 ส.ค. 2559