กิจกรรมวิชาการ

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค | 22 พ.ย. 2559

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | 2 พ.ย. 2559

พิธีปิดโครงการ Singha Rider Phayao | 1 ก.ย. 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 | 1 ก.ย. 2559

โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ | 30 ส.ค. 2559

โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 2559 | 22 ส.ค. 2559

งานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 20 ปี และมหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2559 | 15 ส.ค. 2559

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ | 9 ส.ค. 2559

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 | 5 ส.ค. 2559

การพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น (ด้านเอกสาร และผลการนิเทศการสอน ) ประจำปี 2558 | 26 ก.ค. 2559