ประกาศผลการตัดสินโครงการเยาวชน คนทำดี ปี 2559 | 30 ส.ค. 2559


ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ทีม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค และอีก 24 ทีม จากสถาบันอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ร่วมกันมาพลิกตำราทำความดีทั้งหมดด้วยครับ