การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา | 16 ธ.ค. 2560


ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ขึ้นนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยซีเทคแปซิฟิคได้รับมอบหมายให้จัดตั้งเป็นสนามสอบซึ่งรองรับนักศึกษาที่ร่วมเข้าสอบในครั้งนี้จำนวน 3 สถานศึกษาได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจพะเยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา โดยดำเนินการจัดสอบระดับ ปวช.3 วันเสาร์ที่ 16ธันวาคม 2560 และปวส.2 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560