การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค | 22 พ.ย. 2559


คณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ดำเนินการจัดสอบปัญหาวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 128 คน